ČTYŘI BUCHTY

Poděkování

Rády používáme webové stránky k tomu, abychom poděkovali těm, kteří nám pomáhají!

Takže děkujeme

  • těm, kteří nám pomáhají dramaturgicky a příležitostně nás doprovázejí na klavír – Přemyslovi Rutovi
  • těm, kteří svítí a zvučí: Tomášovi Koutovi (červen 09, 2011 a zatím i 2012 a 2013 a 2014) a Karlovi Kočnerovi (únor 2010)
  • těm, kteří nám pomáhají se zkoušením – Petrovi Jedinému Novotnému (Zuzka), Hance Malaníkové,  Evě Čechové, Zuzaně Vlčinské (lidové písně), Marii Vurmové (lidové tance)
  • těm, kteří nám pomáhají graficky zpracovat pozvánky – Evě Melo  
  • těm, kteří pečou buchty a koláčky – Dagmar Blechové
  • těm, kteří nás fotí – Adamovi Piňosovi, Petrovi Bestovi, Martinovi Marečkovi, Šárce Zímové, Tomášovi Pleskotovi, Adamu Blechovi, Andree Szczukové, Daně Palmeové