SVĚT AUDÝČEK

Workshopy

Marek Medřík je v současné době bohužel velmi, ale velmi zaneprázdněn, takže neplánuje žádné workshopy ani kurzy. Pouze občasnou masterclass pro pokročilé audýčkáře.Nejlepším způsobem, jak se dozvědět o dalších termínech masterclass, je pravidelně sledovat tyto stránky.

Markův nezaměnitelný styl školení můžete slyšet v krátkém úryvku zde:

You can experience Marek’s unique way of leading workshops in the short excerpt above (in Czech). Translation below.

Marek: OK, so let’s move on. So maybe, Vojtěch, Vojta, you travel a lot, right. And you sent me an audie of the Eiffel Tower, of Colosseum and of Big Ben, right?

Other participants are admirative.

Audie 1: city sounds, wow.

Audie 2: city sounds, wow.

Audie 3: city sounds, wow.

Marek: Vojta, sorry, I don’t want to offend you, but all these audies sound the same …

Vojta: But I do hear the difference. The English crowd is …

Marek: … and you edited it, didn’t you?

Vojta: Yes, I did …

Marek: But that is a basic rule, no editing. Rather record it again than use editing … How do you want to be authentic if you edit?

Vojta: I don’t know …

Other participants (whispering): I will write this down…

Marek: Let’s move on, OK, Mr Ladislav …

Ladin: Call me Ladin, right?

Marek: Well, OK, Ladin, let’s listen to it …